EF SET

EF Standard English Test (EF SET) jest powszechnie dostępnym, standaryzowanym egzaminem z języka angielskiego używanym głównie przez osoby dorosłe do certyfikacji dla celów zawodowych z języka angielskiego. Ponieważ charakteryzuje się otwartym dostępem, szkoły i firmy również korzystają z EF SET do oceny poziomu języka angielskiego uczniów lub pracowników w oszczędny sposób. EF SET jest jednym z niewielu standaryzowanych egzaminów z języka angielskiego, który sprawdza umiejętności uczniów na wszystkich poziomach zaawansowania z porównywalną dokładnością. Egzamin nie jest zorientowany na odbiorców akademickich lub biznesowych, ale raczej ocenia ogólną znajomość języka angielskiego, która jest wykorzystywana w dowolnym kontekście.

EF SET jest zestawem 2 egzaminów o różnych długościach i poziomach dokładności - EF SET English Certificate i EF SET Quick Check. Wszystkie 2 egzaminy EF SET składają się z części czytania i słuchania i są bezpośrednio dostosowane do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Wyniki z certyfikat EFSET mogą być również opublikowane na LinkedIn i mogą być dodane bezpośrednio do indywidualnego profilu na LinkedIn jako dowód znajomości języka angielskiego. EF SET nie sprawdza umiejętności wypowiedzi ustnej czy pisemnej.

Wersje Egzaminu

EF SET Quick Check jest krótką, 15-minutową wersją egzaminu EF SET English Certificate i nie ma charakteru adaptacyjnego. Daje on przybliżoną ocenę poziomu biegłości w skali: „niski”, „średni” lub „wysoki”. Zarówno egzamin EF SET Quick English Check, jak i EF SET English Certificate mają charakter adaptacyjny i oba korzystają z tej samej skali punktacji od 0 do 100, wraz z informacją o równoważności poziomu według skali CEFR. Termin „adaptacyjny” oznacza, że pytania na egzaminie stają się łatwiejsze lub trudniejsze w zależności od tego, jak dobrze uczeń odpowiada na poprzednie pytania.

Standardowy EF SET jest najpopularniejszym z dwóch egzaminów. Składa się z 25-minutowej części czytania, po której następuje 25-minutowa część słuchania. Z tego wymagającego egzaminu uzyskuje się wynik w skali EF SET oraz informację o równoważnym zakresie wyników w skali egzaminów IELTS i TOEFL. Ta równoważność wyników została zbadana przez niezależne instytucje i okazała się być wiarygodna.

Własność

Egzamin EF SET został opracowany i jest zarządzany przez EF Education First, europejską firmę edukacyjną. Egzamin został początkowo opracowany na wewnętrzne potrzeby firmy, następnie został wydany jako narzędzie online z otwartym dostępem.

EF SET w pigułce

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?Profesjonalny certyfikat
Cenaza darmo
Czas trwania50 minut
Raport z wynikaminatychmiast
Miejsce przeprowadzania egzaminuotwarty dostęp online
Ważność wynikównie wygasa
Porównaj egzaminy EF SET z innymi egzaminami