TOEIC Listening & Reading

Egzamin TOEIC Listening & Reading jest starszym z dwóch typów egzaminów TOEIC. Jest też zdecydowanie bardziej popularny.

Struktura testu

Egzamin TOEIC Listening & Reading składa się z 200 pytań i trwa 2 godziny. Jest on równo podzielony pomiędzy częścią rozumienia ze słuchu i częścią rozumienia tekstu czytanego. Egzamin TOEIC Listening & Reading jest najczęściej stosowany przez firmy, a w niektórych krajach, na poziomie uniwersyteckim, określony wynik egzaminu TOEIC Listening & Reading jest warunkiem uzyskania dyplomu na niektórych kierunkach studiów.

Punktacja

Egzamin TOEIC Listening & Reading jest oceniany w skali od 10 do 990. Certyfikaty są dostarczane w pięciu kolorach, w zależności od ogólnego wyniku uzyskanego przez ucznia. Uczniowie otrzymują ocenę od 5 do 495 z każdej z dwóch części egzaminu (słuchanie i czytanie), a także ogólną ocenę zgodną z kolorem certyfikatu.