TOEIC Czytanie

Rozumienie tekstu czytanego jest drugą częścią egzaminu TOEIC Listening & Reading. Część czytania TOEIC trwa 75 minut (dłużej niż słuchanie) i składa się ze 100 pytań wielokrotnego wyboru (ta sama liczba, co w części słuchania). Za część czytania można uzyskać od 5 do 495 punktów. Wyniki z części czytania egzaminu TOEIC mogą być przeliczone na poziomy CEFR od A1 do C1, ale nie na poziom C2. Ponieważ jest to druga połowa egzaminu, ważne jest, aby pozostać skoncentrowanym.

Części czytania na egzaminie TOEIC musi towarzyszyć część słuchania podczas tej same sesji egzaminacyjnej - nie można ich rozdzielać. Egzamin TOEIC Speaking & Writing to oddzielny egzamin i może być przeprowadzony podczas tej samej lub innej sesji egzaminacyjnej.

Struktura Testu

Podobnie jak słuchanie, czytanie podczas egzaminu TOEIC składa się z 3 części. Większość uczniów uważa, że druga część jest najłatwiejsza, ale można wykonać 3 części w dowolnej kolejności i dysponować czasem w dowolny sposób:

Część 1. czytania na egzaminie TOEIC polega na uzupełnianiu luk w 30 niepełnych zdaniach. Zdania są wydrukowane na arkuszu egzaminacyjnym wraz z 4 możliwymi sposobami uzupełnienia każdego zdania. Wielu specjalistów od przygotowania do TOEIC zaleca szybkie przejście przez 1. część czytania, aby odpowiedzieć na te pytania, które wydają się proste, a następnie wrócić do tych pominiętych, aby dokładniej przemyśleć odpowiedzi.

Część 2. czytania na egzaminie TOEIC składa się z 4 tekstów - w każdym z nich brakuje 3 słów. Dla każdego brakującego słowa będziesz miał do wyboru 4 słowa, aby uzupełnić lukę. Łącznie daje to 16 pytań w części 2. Wielu uczniów uważa tę część za najłatwiejszą z czterech części czytania na egzaminie TOEIC.

Część 3 testu TOEIC - rozumienie tekstu czytanego, składa się z dwóch podsekcji. W pierwszej z nich należy podać odpowiedź na 29 pytań dotyczących poszczególnych fragmentów tekstu. Przeczytasz 10 tekstów i odpowiesz na 2 do 4 pytań dotyczących każdego z nich. Again, each question has 4 possible answers of which you must choose 1. Many students find this part difficult because the texts can be relatively long. The ability to read and understand quickly is essential to success in this part of the TOEIC reading test. Remember that you can read the questions and answers first before reading the text in order to look for the answers as you read.

W drugiej sekcji otrzymasz zestaw dwóch tekstów do przeczytania, a następnie 5 pytań, które odnoszą się do obu tekstów. Ta sekcja testu TOEIC składa się z 10 tekstów (5 par) z 5 pytaniami dotyczącymi każdej pary, co daje łącznie 25 pytań.

Strategia

We wszystkich częściach czytania egzaminu TOEIC ważne jest, aby nie tracić niepotrzebnie czasu. Pozostawienie pustej odpowiedzi jest liczone jako nieprawidłowa odpowiedź, więc zawsze lepiej jest zgadywać, nawet jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi. Może uśmiechnie się do Ciebie szczęście i udzielisz prawidłowej odpowiedzi. Jak w przypadku każdego testu wielokrotnego wyboru, jeśli możesz wyeliminować 1 lub 2 odpowiedzi, które na pewno są błędne, zwiększasz swoje szanse na odgadnięcie prawidłowej odpowiedzi.