TOEIC Słuchanie

Rozumienie ze słuchu jest pierwszą połową egzaminu TOEIC Listening & Reading. Część słuchania trwa 45 minut i składa się ze 100 pytań wielokrotnego wyboru. Z części słuchania można uzyskać od 5 do 495 punktów. Wyniki ze słuchania na egzaminie TOEIC mogą być przeliczone na poziomy CEFR od A1 do C1, ale nie na poziom C2. Części słuchania na egzaminie TOEIC musi towarzyszyć część czytania TOEIC podczas tej same sesji egzaminacyjnej - nie można ich rozdzielać. Egzamin TOEIC Speaking & Writing to oddzielny egzamin i może być przeprowadzony podczas tej samej lub innej sesji egzaminacyjnej.

Struktura testu

Słuchanie na egzaminie TOEIC składa się z 4 części. Większość uczniów uważa, że pierwsza część jest łatwiejsza niż ostatnia:

Część 1. słuchania na egzaminie TOEIC polega na dopasowaniu 6 nagranych opisów obrazków do 6 obrazków. Ta część trwa około 10 minut. Obrazki są wydrukowane na arkuszu egzaminacyjnym, ale opisy są tylko nagrane.

Część 2. słuchania na egzaminie TOEIC polega na wysłuchaniu bardzo krótkich pytań lub wypowiedzi i wybraniu odpowiedniej odpowiedzi lub reakcji do każdego z nich. W tej części znajduje się 25 nagrań i 25 pytań. Pytania i możliwe odpowiedzi nie są wydrukowane na arkuszu egzaminacyjnym, są tylko nagrane.

Część 3. słuchania na egzaminie TOEIC polega na wysłuchaniu 13 dialogów i udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania dotyczące każdego z nich, czyli łącznie 39 pytań. Zarówno dialogi, jak i pytania dotyczące dialogów są nagrane. Pytania są również wydrukowane na arkuszu egzaminacyjnym wraz z 4 możliwymi odpowiedziami. Masz około 8 sekund na wybranie odpowiedzi, zanim zostanie zadane następne pytanie dotyczące dialogu.

Część 4. słuchania na egzaminie TOEIC polega na wysłuchaniu 10 krótkich monologów (jedna osoba mówiąca) i udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania dotyczące każdego z nich, czyli łącznie 30 pytań. Podobnie jak w części 3. pytania są nagrane oraz wydrukowane na arkuszu egzaminacyjnym. Monologi są tylko nagrane. Cztery możliwe odpowiedzi na każde z pytań są wydrukowane tylko na arkuszu egzaminacyjnym.

Strategia

We wszystkich częściach słuchania podczas egzaminu TOEIC nagrania są odtwarzane tylko raz. Po uruchomieniu nagranie będzie odtwarzane od razu, bez przerw i powtórzeń, aż do końca. Ze względu na narzucone tempo, ważne jest, aby uważnie słuchać każdego nagrania, wybrać najlepszą odpowiedź, a następnie przejść dalej. Nie utknij w miejscu, myśląc o poprzednim pytaniu, ponieważ możesz przegapić następne nagranie.

Podczas słuchania nie będzie można robić żadnych notatek. Puste odpowiedzi w części słuchania egzaminu TOEIC są liczone jako nieprawidłowe odpowiedzi, więc zawsze lepiej jest zgadywać, gdy nie jest się pewnym odpowiedzi. Na nagraniach odtwarzanych podczas słuchania na egzaminie TOEIC osoby mówiące mogą mieć akcent amerykański, brytyjski, kanadyjski lub australijski.