Cambridge B1 Preliminary (PET)

Egzamin Cambridge English: B1 Preliminary, wczesniej znany również jako egzamin PET - jest to skrót od Preliminary English Test - jest przeznaczony dla uczniów na poziomie średnio zaawansowanym. Podobnie jak w przypadku wszystkich egzaminów Cambridge English, z egzaminu PET uzyskuje się wyniki „pass/fail”, a Ci, którzy go zdadzą otrzymają certyfikat, który nie traci ważności. Egzamin B1 Preliminary może mieć tradycyjną formę papierową lub być przeprowadzany z wykorzystaniem komputera. W obu przypadkach całkowity czas trwania egzaminu wynosi 140 minut.

Struktura egzaminu

Egzamin B1 Preliminary sprawdza wszystkie cztery umiejętności: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Jest opracowany w następujący sposób:

Część 1. (45 minut) – Pierwsza część egzaminu PET sprawdza jednocześnie rozumienie tekstu czytanego. Jest ona podzielona na osiem mniejszych sekcji, które zawierają łącznie 32 pytania. Znajdują się tam pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania z uzupełnianiem luk.

Część 2 (45 minut) – Ta część egzaminu B1 Preliminary sprawdza umiejętność pisania. Wcześniej była to część pierwszej sekcji, ale w 2020 r. została wydzielona jako osobna jednostka. Składają się na nią dwie formy tekstu: e-mail i artykuł lub opowiadanie. Każda próbka tekstu powinna zawierać około 100 słów.

Część 3 (24 minut + 6 dodatkowych minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi) – Druga część egzaminu PET sprawdza rozumienie ze słuchu. Każde nagranie jest odtwarzane dwa razy. Zadaniem jest odpowiedzieć na pytania dotyczące nagrania. W tej części znajduje się łącznie 25 pytań, każde warte jeden punkt. Są to pytania wielokrotnego wyboru, pytania z lukami do uzupełnienia.

Część 4. (12 do 17 minut) – Ostatnia część egzaminu B1 Preliminary sprawdza umiejętność mówienia w języku angielskim. Uczniowie są łączeni w pary i proszeni o nawiązanie rozmowy z egzaminatorem, a następnie ze sobą nawzajem. Obecny jest także drugi egzaminator, który przysłuchuje się konwersacji. Egzamin ustny rozpoczyna się pytaniami egzaminatora o każdego ucznia. Następnie egzaminator pokazuje uczniowi zdjęcie, a ten ma za zadanie je opisać i omówić. Na koniec egzaminator pokazuje uczniom obrazek, a uczniowie go opisują i omawiają. Na koniec uczniowie dyskutują o sympatiach/preferencjach i antypatiach. Ustna część egzaminu może być przeprowadzona w innym dniu niż dwie pierwsze części egzaminu PET, w zależności od harmonogramu centrum egzaminacyjnego.

Punktacja

Od 2016 roku do wszystkich egzaminów Cambridge English przygotowywane są raporty wykorzystujące tę samą skalę punktacji. Egzaminy niższego poziomu oznaczają wyniki w niższym zakresie skali, a trudniejsze egzaminy oznaczają wyniki wyższe na tej samej skali. W przeszłości PET miał swoją własną skalę punktacji, więc wyniki egzaminów PET sprzed 2016 r. muszą zostać przeliczone na nową skalę w celu ich porównania.

Prawidłowe wyniki z egzaminu B1 Preliminary wahają się obecnie od 120 do 170. Wynik 140 lub wyższy jest uznawany za „pass” i uczniowie z tym wynikiem otrzymają certyfikat z egzaminu B1 Preliminary, który odpowiada poziomowi B1 w języku angielskim według skali CEFR. Uczniowie, którzy uzyskają wynik 160 lub wyższy z egzaminu PET otrzymają certyfikat Cambridge Preliminary English Test dla poziomu B2. Uczniowie z wynikiem od 120 do 139 otrzymają certyfikat języka angielskiego A2.

Każda sekcja B1 Preliminary jest warta 25% całości wyniku. Każdy uczeń otrzymuje swoje wyniki z egzaminu PET wraz z podziałem na trzy części, jak również wynik ogólny i odpowiadający mu poziom według skali CEFR. Jeżeli uczeń zdał B1 Preliminary, to otrzyma również certyfikat z egzaminu B1 English, który nie posiada terminu ważności.

Następnym egzaminem z serii egzaminów Cambridge jest Cambridge B2 First Certificate. Przystąpienie do bezpłatnego testu poziomującego Cambridge pomoże Ci zdecydować, który z egzaminów Cambridge jest odpowiedni dla Twojego obecnego poziomu znajomości języka angielskiego.