Cambridge C1 Advanced (CAE)

Egzamin Cambridge C1 Advanced, znany również jako CAE, jest przedostatnim egzaminem w zestawie Cambridge English. Egzamin ten jest powszechnie akceptowany przez uniwersytety w Wielkiej Brytanii dla zaawansowanych programów studiów.

Podobnie jak wszystkie egzaminy Cambridge English, C1 Advanced jest egzaminem typu „pass/fail”. Ci, którzy zdadzą go pomyślnie, otrzymają certyfikat, który nie traci ważności. Egzamin CAE może mieć tradycyjną formę papierową lub komputerową. W obu przypadkach łączny czas trwania to 235 minut.

Struktura Egzaminu

Egzamin C1 sprawdza wszystkie cztery umiejętności: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Jest opracowany w następujący sposób:

Część 1. (90 minut) – Pierwsza część egzaminu C1 Advanced sprawdza rozumienie tekstu czytanego, gramatykę i słownictwo. Ta część zawiera łącznie 56 pytań podzielonych na osiem sekcji: pytania wielokrotnego wyboru, pytania z uzupełnianiem luk, pytania na dopasowanie. Łącznie w tej części egzaminu CAE znajduje się około 3500 słów do przeczytania, a cały tekst pochodzi z gazet, magazynów, podręczników, ogłoszeń lub innych autentycznych tekstów pisanych w języku angielskim.

Część 2. (90 minut) – Druga część egzaminu C1 sprawdza umiejętność pisania. Znajdują się tu dwa polecenia dotyczące wypowiedzi pisemnej o jednakowej długości (około 250 słów do napisania). Pierwsze polecenie to esej, w którym należy wyrazić swoją opinię na dany temat. W drugim poleceniu można wybrać jedną z kilku opcji, aby odpowiedzieć na podane informacje.

Część 3. (40 minut) – Trzecia część egzaminu CAE to rozumienie ze słuchu. Zadaniem jest wysłuchanie wypowiedzi z radia, telewizji lub innych form wypowiedzi rodzimych użytkowników języka angielskiego i udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące tego, co usłyszałeś. Każde nagranie jest odtwarzane dwukrotnie. W tej części znajduje się łącznie 30 pytań i jest ona podzielona na cztery sekcje.

Część 4. (15 minut) – Ostatnia część egzaminu C1 Advanced sprawdza umiejętność mówienia w języku angielskim. Uczniowie przystępują do tej części egzaminu w parach. Egzamin ustny może odbywać się w innym dniu niż pozostałe części egzaminu, w zależności od centrum egzaminacyjnego. Egzamin ustny składa się z czterech krótkich sekcji - w trakcie dwóch pierwszych następuje samodzielna wypowiedź oraz rozmowa z egzaminatorem i podczas ostatnich dwóch następuje rozmowa z drugą egzaminowaną osobą. W pomieszczeniu, w którym odbywa się egzamin obecny jest również drugi egzaminator, który się przysłuchuje i przygotowuje notatki, ale nie bierze udziału w rozmowie.

Punktacja

Od 2016 roku do wszystkich egzaminów Cambridge English przygotowywane są raporty wykorzystujące tę samą skalę punktacji. Egzaminy niższego poziomu wiążą się z wynikami w niższym zakresie skali, a trudniejsze egzaminy są w stanie dostarczyć wyniki wyższe na tej samej skali. Punkty z egzaminu CAE wahają się od 160 do 210. Wynik 180 lub wyższy jest uznawany za „pass” i uczniowie z tym wynikiem otrzymają certyfikat CAE, który odpowiada poziomowi C1 w języku angielskim według skali CEFR. Uczniowie, którzy uzyskają wynik 200 lub wyższy z egzaminu CAE otrzymają certyfikat CAE dla poziomu C2. Studenci z wynikiem od 160 do 179 otrzymają certyfikat języka angielskiego na poziomie B2.

Egzamin poprzedzający CAE w zestawie egzaminów Cambridge nosi nazwę Cambridge B2 First Certificate, a kolejny egzamin to C2 Proficiency. Aby zdecydować, który z egzaminów Cambridge jest odpowiedni dla Twojego poziomu, możesz przystąpić do bezpłatnego testu poziomującego Cambridge dostępnego online.