IELTS Academic

Egzamin IELTS Academic jest jedną z dwóch wersji IELTS i jest on zdecydowanie najbardziej popularny. Egzamin ten jest przeznaczony przede wszystkim dla uczniów ubiegających się o przyjęcie na studia w Wielkiej Brytanii, choć wiele uczelni spoza Wielkiej Brytanii również akceptuje wyniki IELTS Academic w celu potwierdzenia znajomości języka angielskiego. Wyniki egzaminu IELTS Academic mogą być również wykorzystane do potwierdzenia znajomości języka angielskiego dla celów wizowych i emigracyjnych w Wielkiej Brytanii i innych krajach.

Struktura testu

IELTS Academic trwa w sumie 2 godziny i 45 minut, a testowane są cztery umiejętności: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Pisemne części egzaminu różnią się między IELTS Academic i IELTS General Training, w tym pierwszym kładzie się większy nacisk na zagadnienia związane z kontekstem akademickim lub uniwersyteckim. Części ustne obu egzaminów są identyczne i dotyczą codziennych tematów i sytuacji.

Punktacja

IELTS Academic jest oceniany w skali od 0 do 9 i nie istnieje wynik zaliczający lub niezaliczający. Raporty IELTS Academic z wynikami są ważne przez 2 lata.