TOEIC

TOEIC (Test of English for International Communication) jest standaryzowanym egzaminem z języka angielskiego skierowanym do profesjonalistów i firm. TOEIC to właściwie dwa oddzielne egzaminy, jeden sprawdzający receptywną sprawność w języku angielskim (słuchanie i czytanie) i drugi sprawdzający produktywną sprawność w języku angielskim (mówienie i pisanie). Uczniowie mogą zdecydować się na przystąpienie do obu egzaminów TOEIC lub tylko do jednego z nich, w zależności od potrzeb. Struktura każdego z tych dwóch egzaminów jest unikalna, a punktacja również jest inna. Dostępnych jest wiele różnych metod przygotowujących do TOEIC, od samodzielnej nauki po kursy i egzaminy próbne.

TOEIC listening & reading

Egzamin czytania i słuchania TOEIC jest najpopularniejszym z dwóch egzaminów TOEIC. Jest on przeprowadzany w ośrodkach egzaminacyjnych w tradycyjnej formie papierowej i można z niego uzyskać wynik pomiędzy 10 i 990. Umiejętności czytania i słuchania są na tym egzaminie ważone jednakowo, czyli połowa końcowego wyniku pochodzi z jednej części a druga połowa z drugiej.

TOEIC speaking & writing

Egzamin ustny i pisemny TOEIC jest przeprowadzany na komputerze. Do tej wersji egzaminu TOEIC egzaminator nie jest angażowany. To uczeń nagrywa swoje odpowiedzi ustne na nagrane lub zapisane pytania i zapisuje na klawiaturze swoje odpowiedzi do części pisemnej. Części pisane i mówiące są ważone w ten sam sposób. Ostateczny wynik ucznia wynosi od 0 do 400.

Własność

TOEIC jest produktem amerykańskiej organizacji non-profit ETS, która również przygotowuje egzamin TOEFL - kolejny standaryzowany egzamin z języka angielskiego skierowany do odbiorców akademickich.

TOEIC w pigułce

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?Profesjonalny certyfikat
Cena125-200 USD
Czas trwania120 minut (receptywny) lub 80 minut (produktywny)
Raport z wynikamiod 7 do 15 dni
Miejsce przeprowadzania egzaminuAutoryzowane centra egzaminacyjne
Ważność wyników2 lata
Porównaj egzaminy TOEIC z innymi egzaminami