TOEIC Mówienie

Komponent ustny TOEIC jest pierwszą częścią egzaminu TOEIC Speaking & Writing. Komponent ustny TOEIC trwa 20 minut i składa się z 11 zadań z zakresu wypowiedzi ustnej. Z tej części egzaminu można zdobyć od 0 do 200 punktów. Część ustną egzaminu TOEIC można zdawać osobno lub wraz z egzaminem pisemnym TOEIC podczas tej samej sesji egzaminacyjnej. Test TOEIC Listening & Reading jest oddzielny i można go zdawać podczas tej samej sesji egzaminacyjnej, podczas innej sesji lub wcale.

Do części wypowiedzi ustnej TOEIC przystępujesz na komputerze, a nie osobiście w towarzystwie rozmówcy. Najpierw musisz przeczytać lub wysłuchać poleceń, a następnie nagrać swoje odpowiedzi. Odpowiedzi są nagrywane i przesyłane do ETS w celu oceny. Twój wynik z wypowiedzi ustnej na egzaminie TOEIC będzie zależał od tego, jak dobrze zaprezentujesz biegłość języka angielskiego i precyzję w udzielanych odpowiedziach.

Struktura testu

Część ustna egzaminu TOEIC składa się z 6 typów pytań w ustalonej kolejności. Musisz wykonywać zadania w kolejności od 1 do 6 i nie możesz przerwać egzaminu ani wrócić do pytania po jego zakończeniu:

Część 1. egzaminu ustnego TOEIC polega na przeczytaniu dwóch tekstów. Zobaczysz zapisany tekst i musisz go przeczytać na głos. Masz 45 sekund na przygotowanie, a następnie 45 sekund na przeczytanie każdego tekstu. Otrzymujesz wynik pomiędzy 0 a 3 za każdy tekst, który przeczytasz. Ocena zależy od wymowy, intonacji i akcentowania. Ta część obejmuje pytanie 1. i 2.

Część 2. egzaminu ustnego TOEIC polega na opisaniu obrazka na głos. Masz 30 sekund na przygotowanie, a następnie 45 sekund na szczegółowy opis obrazka. Otrzymasz ocenę od 0 do 3 za to zadanie. Ocena zależy od wymowy, intonacji, akcentowania, ale także gramatyki i słownictwa. Ta część obejmuje pytanie 3.

Część 3. egzaminu ustnego TOEIC polega na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania o charakterze codziennym. Na przykład: „Czy jest jakieś miejsce, do którego regularnie wyjeżdżasz na wakacje?” Masz po 15 sekund na dwa pierwsze pytania i 30 sekund na trzecie pytanie. Nie masz czasu na przygotowanie do odpowiedzi. Za każdą z odpowiedzi można otrzymać od 0 do 3 punktów. Ta część obejmuje pytania: 4., 5., i 6.

Część 4. egzaminu ustnego TOEIC jest podobna do części 3. z tym, że w części 4. uczeń otrzymuje pewne ogólne informacje i musi odpowiedzieć na 3 pytania. Na przykład, możesz zobaczyć plakat pewnego wydarzenia i zostać zapytany, kiedy wydarzenie ma miejsce lub kto będzie przemawiał. Informacje ogólne pozostają widoczne podczas odpowiadania na pytania. Masz 30 sekund na przeczytanie podstawowych informacji, następnie po 15 sekund na odpowiedź na dwa pierwsze pytania i 30 sekund na odpowiedź na ostatnie pytanie. Za każdą odpowiedź możesz uzyskać od 0 do 3 punktów. Ta część obejmuje pytania: 7., 8., i 9.

Część 5. egzaminu ustnego TOEIC polega na wysłuchaniu nagranej wiadomości, w której zostaje omówiony problem, a następnie zaproponowaniu jego rozwiązania. Po zakończeniu nagrania masz 30 sekund na przygotowanie odpowiedzi, a następnie 60 sekund na wypowiedź i wyjaśnienie rozwiązania. Ważne jest, aby wykazać pełne zrozumienie problemu podczas proponowania własnego rozwiązania. Za tę część egzaminu ustnego możesz otrzymać od 0 do 5 punktów. Ta część obejmuje pytanie 10.

Część 6. egzaminu ustnego TOEIC polega na wysłuchaniu krótkiego nagrania na znany temat, a następnie wyrażeniu swojej opinii na ten właśnie temat. Masz 15 sekund na przygotowanie odpowiedzi i 60 sekund na wypowiedź. Za tę część egzaminu ustnego możesz również otrzymać od 0 do 5 punktów. Ta część obejmuje pytanie 11.

Strategia

Jeśli nie odpowiesz na jedno z pytań w części ustnej egzaminu TOEIC lub jeśli odpowiesz w swoim własnym języku, nie dostaniesz za tę odpowiedź punktów, więc zawsze lepiej napisać coś w języku angielskim, nawet jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi lub jeśli Twoja odpowiedź może być niekompletna. Może uda Ci się zdobyć punkt lub dwa. Pamiętaj, aby mówić spokojnie i wyraźnie oraz aby odpowiadać wyczerpująco na każde pytanie. Osoba, która będzie oceniać Twój egzamin ustny TOEIC nie przebywa z Tobą w tym samym pomieszczeniu, więc gesty i mimika twarzy nie pomogą w wyjaśnieniu tego, co masz na myśli.