TOEIC Pisanie

Komponent pisemny TOEIC jest drugą częścią egzaminu TOEIC Speaking & Writing. Komponent pisemny TOEIC trwa 1 godzinę i składa się z 8 zadań pisemnych. Z tej części egzaminu można zdobyć od 0 do 200 punktów. Nie można przystąpić jedynie do komponentu pisemnego TOEIC, należy również podejść do części ustnej TOEIC podczas tej samej sesji egzaminacyjnej. Egzamin TOEIC Listening & Reading jest oddzielnym egzaminem i można do niego przystąpić podczas tej samej lub innej sesji egzaminacyjnej.

Do części wypowiedzi pisemnej TOEIC przystępujesz na komputerze, a nie na papierze. Najpierw musisz przeczytać polecenia, a następnie wpisać swoje odpowiedzi. Odpowiedzi są zapisywane i przesyłane do ETS w celu oceny. Twój wynik z wypowiedzi pisemnej na egzaminie TOEIC będzie zależał od tego, jak dokładnie i precyzyjnie używasz języka pisanego, aby przekazać treści.

Struktura testu

Egzamin pisemny TOEIC składa się z 3 części, które musisz ukończyć w następującej kolejności:

Część 1. egzaminu pisemnego TOEIC polega na obserwacji obrazka, a następnie napisaniu na jego podstawie zdania, które wykorzystuje dwa słowa lub wyrażenia podane w arkuszu egzaminacyjnym. Jest tam 5 zdjęć, każde z 2 słowami. Masz 8 minut na napisanie wszystkich 5 zdań i w ciągu tych 8 minut możesz pomijać i wracać do swoich odpowiedzi w tej części egzaminu pisemnego TOEIC. Za każde gramatycznie poprawnie ułożone zdanie i wykorzystanie podanych słów możesz otrzymać od 0 do 3 punktów. Ta część odnosi się do pytań od 1. do 5.

Część 2. egzaminu pisemnego TOEIC polega na zapoznaniu się z wiadomością e-mail, na którą trzeba udzielić pisemnej odpowiedzi. Są dwa zadania tego typu a czas przeznaczony na każde z nich to 10 minut. W instrukcji znajdziesz informacje o pewnych kryteriach, które należy spełnić, na przykład może być wymagane zadanie co najmniej dwóch pytań. Ważne jest, aby przeczytać i przestrzegać tych instrukcji. Nie można wrócić do pierwszego zadania pisemnego po przejściu do drugiego. Twoje wyniki będą w skali od 0 do 4 za każde pytanie i będą zależały nie tylko od poziomu znajomości języka angielskiego, ale także od samej struktury wiadomości. Ta część odnosi się do pytania 6. i 7.

Część 3. egzaminu pisemnego TOEIC polega na napisaniu eseju wyrażającego opinię na podany temat. Temat nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy. Masz 30 minut na przygotowanie, napisanie i poprawienie swojego eseju. Twój wynik za esej jest w skali od 0 do 5 i zależy od przejrzystej argumentacji, prawidłowej gramatyki, odpowiedniego słownictwa oraz od struktury wypowiedzi. Ta część odnosi się do pytania 8.

Strategia

Jeśli nie odpowiesz na jedno z pytań w części pisemnej egzaminu TOEIC lub jeśli odpowiesz w swoim własnym języku, nie dostaniesz za tę odpowiedź punktu, więc zawsze lepiej napisać coś w języku angielskim, nawet jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi lub Twoja odpowiedź może być niekompletna. Może uda Ci się zdobyć punkt lub dwa. Pamiętaj, że podczas części pisemnej egzaminu TOEIC musisz zapisywać odpowiedzi w języku angielskim. Zatem umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze QWERTY jest ważna, aby nie tracić niepotrzebnie czasu.