British Council i Cambridge

Cambridge English Language Assessment i British Council pracują wspólnie nad IELTS od wprowadzenia tego egzaminu. Wspólnie opracowali egzamin pod koniec lat 70. i udostępnili IELTS po raz pierwszy w 1980 roku. Nazywali go wówczas ELTS (English Language Testing Service). Cambridge English Language Assessment posiadał już egzaminy Cambridge English, ale ten nowy egzamin miał na celu odzwierciedlić nowe badania nad nauką i zastosowaniem języka w codziennym życiu. Miał również na celu uwzględniać konkretne potrzeby uczelni w zakresie sprawdzania kompetencji języka angielskiego w kontekście akademickim.

W połowie lat 80. XX wieku International Development Program of Australian Universities and Colleges (Międzynarodowy Program Rozwoju Australijskich Uniwersytetów i Szkół Wyższych) dołączył do British Council i Cambridge w celu przekształcenia i wznowienia egzaminów IELTS. Od 1989 roku egzaminy te funkcjonują pod obecną nazwą.

British Council jest organizacją edukacyjną i kulturalną, a także zarejestrowaną organizacją charytatywną. Oprócz wspólnego zarządzania egzaminami IELTS, przeprowadza je we własnych szkołach języka angielskiego w ponad 50 krajach. Do egzaminów IELTS można przystępować również w wielu innych centrach egzaminacyjnych i szkołach.

Cambridge English Language Assessment jest częścią Uniwersytetu w Cambridge i jest organizacją odpowiedzialną za akademicki projekt i strukturę IELTS. Jest organizacją non-profit i posiada ponad 10 innych egzaminów z języka angielskiego dla nierodzimych użytkowników języka angielskiego, w tym egzaminy Cambridge English, jak również specjalistyczne egzaminy zawodowe. Organizacja Cambridge English wzięła udział w opracowaniu Wspólnego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Zawodowego i dostosowała egzaminy IELTS do tego systemu.