TOEFL Czytanie

Sekcja czytania TOEFL jest pierwszą częścią testu TOEFL iBT i drugą częścią testu TOEFL Essentials.

Struktura testu

Część dotycząca rozumienia tekstu czytanego TOEFL iBT składa się z 3 lub 4 tekstów po około 700 słów każdy, z 10 pytaniami do każdego tekstu. To daje w sumie od 30 lub 40 pytań w części czytania ze zrozumieniem egzaminu TOEFL. W zależności od liczby tekstów i pytań, uczniowie mają od 54 do 72 minut na ukończenie tej części egzaminu TOEFL.

Sekcja czytania TOEFL Essentials składa się z 4 rodzajów pytań dotyczących słownictwa, tekstów akademickich i tekstów nieakademickich. W sumie w części dotyczącej rozumienia tekstu czytanego jest od 30 do 45 pytań, a na ich wypełnienie masz od 22 do 33 minut, w zależności od liczby pytań. TOEFL Essentials to test adaptacyjny, więc pytania w sekcji czytania będą trudniejsze lub łatwiejsze w zależności od poprawności Twoich poprzednich odpowiedzi.

Dodatkowe pytania mogą być zawarte w części czytania egzaminu TOEFL, które nie będą wliczane do wyniku. Pytania te są wykorzystywane przez ETS, organizatorów egzaminu, do kalibracji TOEFL. Jeśli okaże się, że Twoja część czytania TOEFL jest dłuższa niż oczekiwałeś, prawdopodobnie to jest powodem. Nie wiadomo jednak, które z pytań z części czytania nie zostaną ocenione, dlatego ważne jest, aby dołożyć wszelkich starań, odpowiadając jak najlepiej na wszystkie pytania.

Typy pytań

W części czytania podczas egzaminu TOEFL iBT wykorzystuje się teksty napisane językiem akademickim na poziomie uniwersyteckim. Teksty te mogą być na przykład fragmentami podręcznika uniwersyteckiego i na ogół składają się z trzech typów: narracja historyczna lub biograficzna, rozprawka lub przedstawienie tematu. Nie jest wymagana żadna wcześniejsza wiedza na temat omawianych w tekstach zagadnień, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące rozumienia tekstu, ale konieczna jest dobra znajomość akademickiego języka angielskiego.

Część dot. rozumienia tekstu czytanego egzaminu TOEFL Essentials obejmuje również teksty i tabele w akademickim języku angielskim. Teksty są krótkie, na około 200 słów, a do każdego fragmentu przygotowano po 6 pytań. Dla każdej tabeli pojawią się 4 pytania typu prawda/fałsz. W tej części egzaminu TOEFL Essentials znajdują się również teksty napisane w "codziennym" języku angielskim oraz pytania z obszaru ogólnego słownictwa.

Strategia

Czas przeznaczony na część czytania egzaminu TOEFL jest wskazany w sekcji instrukcji na arkuszu egzaminacyjnym, ale możesz wykorzystać ten czas według własnego uznania. Ponieważ ta część jest ograniczona czasowo, ważne jest, aby nadać sobie odpowiednie tempo pracy tak, aby mieć wystarczająco dużo czasu na przeczytanie wszystkich tekstów i udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Puste odpowiedzi na egzaminie TOEFL są liczone jako nieprawidłowe.

Punktacja

W części czytania egzaminu TOEFL uczniowie mogą poruszać się swobodnie, mogą pominąć pytanie i wrócić do niego później, jeśli czas na to pozwoli. Całkowity wynik z części czytania TOEFL wynosi od 0 do 30, a wysoki wynik to co najmniej 24 punkty. W TOEFL Essentials wyniki 9 i wyższe są uznawane za wysokie.

Kolejną częścią TOEFL iBT jest słuchanie.