TOEFL Słuchanie

Część dotycząca rozumienia ze słuchu egzaminu TOEFL jest drugą częścią testu TOEFL iBT i pierwszą częścią testu TOEFL Essentials. Ma mniej więcej taką samą długość jak sekcja czytania TOEFL.

Struktura testu

Część słuchania egzaminu TOEFL iBT składa się z sześciu nagrań z pytaniami o każde z nich. Nagrania to 3 do 4 fragmenty wykładów akademickich o długości od 3 do 5 minut z 6 pytaniami na temat każdego wykładu oraz 2 do 3nagrane rozmowy studenta lub wykładowcy o długości od 2 do 3 minut z 5 pytaniami na temat każdej rozmowy. Słuchanie podczas egzaminu TOEFL trwa od 41 do 57 minut.

Test rozumienia ze słuchu TOEFL Essentials składa się z 30 do 45 pytań dotyczących czterech typów nagrań. Dwa z nich to rozmowy między osobami anglojęzycznymi (ogólny angielski), a dwa pozostałe to nagrania o charakterze akademickim. Część testująca rozumienie ze słuchu TOEFL Essentials trwa od 21 do 34 minut.

Uczniowie mogą wysłuchać każdego nagrania tylko raz i nie mogą pomijać pewnych treści oraz powracać do nich podczas egzaminu ze słuchania. W trakcie części słuchania egzaminu TOEFL można robić notatki i odnosić się do nich podczas odpowiadania na pytania. Notatki są zbierane na końcu części słuchania TOEFL, aby zapobiec oszustwom.

Typy pytań

Pytania na egzaminie ze słuchania TOEFL oceniają rozumienie ze słuchu, ale także umiejętność dedukowania informacji i wyciągania wniosków z usłyszanych treści. Często zdarza się, że pytania dotyczą postawy, przekonań lub motywacji osoby mówiącej.

Nagrania wykorzystywane podczas części słuchania TOEFL to przede wszystkim treści akademickie, w których osoby mówiące posiadają amerykański akcent. Zawsze jednak występuje przynajmniej jedno nagranie z innym akcentem - brytyjskim, australijskim lub nowozelandzkim. TOEFL Essentials obejmuje również konwersacje dotyczące spraw życia codziennego.

Dodatkowe pytania mogą być zawarte w części słuchania egzaminu TOEFL, które nie będą wliczane do wyniku. Pytania te są wykorzystywane przez ETS, organizatorów egzaminu, do kalibracji TOEFL. Jeśli okaże się, że Twoja część słuchania egzaminu TOEFL jest dłuższa niż oczekiwałeś, prawdopodobnie to jest powodem. Nie wiadomo jednak, które z pytań z części słuchania nie zostaną ocenione, dlatego ważne jest, aby dołożyć wszelkich starań, odpowiadając jak najlepiej na wszystkie pytania.

Punktacja

Część słuchania egzaminu TOEFL jest oceniana w zakresie od 0 do 30. Tak jak w przypadku części czytania, dobry wynik za tę część to co najmniej 22 punkty. Po zakończeniu części słuchania TOEFL, będziesz miał 10 minut przerwy. Gratulacje, masz już za sobą połowę egzaminu TOEFL! Następna część TOEFL iBT to sekcja mówienia.