Wyniki z TOEFL

Twój wynik z egzaminu iBT będzie wynosił od 0 do 120. W teście Essentials będzie wynosić od 1 do 12. W teście PBT wynik wynosił od 310 do 677. Wynik z egzaminu iBT TOEFL jest obliczany przez zsumowanie wszystkich wyników z 4 części, ponieważ każda z umiejętności jest jednakowo ważona. Każda część – czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie – jest warta 30 punktów. Z egzaminu iBT TOEFL otrzymasz raport z ogólnymi wynikami w zakresie od 0 do 120, ale otrzymasz również wynik z każdej części w zakresie od 0 do 30.

W TOEFL Essentials otrzymasz wynik od 1 do 12 w każdej z 4 części, a Twój ogólny wynik będzie średnią wyników ze wszystkich części, przy czym każda część ma taką samą wagę. Wyniki z każdej części są wyrażone za pomocą liczb całkowitych, podczas gdy ogólna średnia jest może mieć formę liczb wymiernych, więc można na przykład uzyskać ogólną ocenę 8,5. TOEFL Essentials przewiduje również nagranie niepunktowanego personalnego video.

Wyniki TOEFL są dostępne po ok. 10 dniach po dacie testu dla iBT i 6 dni po dacie testu dla testu Essentials. Wyniki są ważne przez 2 lata.

Wskaźniki odniesienia wyników

Większość osób przystępujących do egzaminu potrzebuje konkretnej liczby punktów TOEFL, aby ubiegać się o przyjęcie na określony uniwersytet. Wymagany wynik TOEFL będzie się znacznie różnił w zależności od wybranej uczelni i programu studiów. Niektóre uniwersytety lub programy studiów mają ogólny wymóg dotyczący punktów TOEFL, a także minimalny wymóg dotyczący punktów z jednej lub kilku części egzaminu. Z zasady bardziej zaawansowane stopnie naukowe i bardziej renomowane uniwersytety będą miały bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące punktów z egzaminu TOEFL. Możesz dowiedzieć się, jaki wynik z egzaminu TOEFL jest wymagany przez uniwersytety i programy studiów, o przyjęcie do których się ubiegasz, kontaktując się z biurem rekrutacji danego uniwersytetu.

Inne wersje egzaminu TOEFL

Jeśli przystąpisz do papierowej wersji egzaminu TOEFL, zamiast wersji online, Twój wynik będzie zupełnie inny. Wyniki z TOEFL PBT obejmują tylko czytanie, słuchanie i sekcję stosowania struktur gramatycznych. Część pisemna egzaminu TOEFL PBT jest raportowana osobno i wynik znajduje się w zakresie od 0 do 6. Większość uniwersytetów, które akceptują wynik TOEFL iBT, akceptuje również równoważny wynik z egzaminu TOEFL PBT.

Wyniki z TOEFL Junior i TOEFL ITP nie mogą być przeliczane na standardowe wyniki TOEFL.