TOEFL Pisanie

Sekcja pisania TOEFL to ostatnia część testu TOEFL iBT i trzecia część testu TOEFL Essentials. W przypadku TOEFL iBT ta część trwa 50 minut i składa się z dwóch pisemnych zadań. Na wykonanie każdego zadania pisemnego otrzymasz określoną ilość czasu: 20 minut na pierwsze zadanie i 30 minut na drugie. W teście TOEFL Essentials część dotycząca pisania składa się z 15 do 19 zdań, które należy zbudować z podanych słów, a następnie z 2 zadań pisemnych. Ukończenie sekcji pisania TOEFL Essentials zajmuje od 24 do 30 minut.

Twoje pisemne odpowiedzi muszą być napisane na klawiaturze QWERTY, dlatego ważne jest, aby pisać szybko i dokładnie.

Typy pytań

Pierwsze zadanie pisemne na TOEFL iBT to tak zwane “integrated task”, co oznacza, że będziesz musiał przeczytać lub wysłuchać tekstu/tekstów lub wykładu, a także napisać odpowiedź na esej w odniesieniu do tego, co przeczytałeś lub usłyszałeś. Możesz robić notatki podczas czytania i słuchania tekstów. Wystarczająca długość wypowiedzi pisemnej w pierwszym zadaniu tej części egzaminu TOEFL to zazwyczaj od 150 do 225 słów.

Drugie zadanie pisemne TOEFL iBT to esej wyrażający opinię. Otrzymasz krótkie stwierdzenie i zostaniesz poproszony o wypowiedzenie się, czy się z nim zgadzasz czy też nie, wspierając swój argument przykładami. Esej zostanie oceniony pod względem rozwinięcia myśli, struktury, spójności i szczegółowości, a także pod względem odpowiedniego zastosowania i precyzji wypowiedzi w języku angielskim. Dobra odpowiedź powinna zawierać co najmniej 300 słów.

Sekcja pisania TOEFL Essentials zawiera zbiór zadań, które opierają się na konstrukcji zdań. Dostajesz kilka słów do przeciągania i ustawiania w odpowiednich miejscach, aby uzyskać poprawne gramatycznie zdanie. Następnie będziesz miał do wykonania 2 zadania pisemne. Mogą to być trzy różne typy ćwiczeń: opis zdjęcia, napisanie e-maila lub opublikowanie tekstu na forum uniwersyteckim.

Punktacja

Część pisemna TOEFL jest oceniana przez egzaminatorów ETS centralnie, nie w każdej lokalizacji przeprowadzania egzaminu. Jest on również oceniany komputerowo pod względem gramatyki, ortografii, zakresu słownictwa itp. Każde z dwóch zadań pisemnych iBT jest oceniane w zakresie od 0 do 5, a następnie łączny wynik jest przeliczany na skalę od 0 do 30. Za dobry rezultat z części pisemnej TOEFL uznawany jest wynik wynoszący 24 punkty lub więcej. W raporcie TOEFL Essentials Twój wynik z części pisemnej będzie wynosić od 0 do 12, a dobry wynik to 9 lub więcej.