TOEFL Mówienie

Część ustna TOEFL to trzecia część egzaminu TOEFL iBT i czwartą częścią egzaminu TOEFL Essentials. Podczas egzaminu ustnego zobaczysz lub usłyszysz polecenia, a następnie nagrasz swoje odpowiedzi na komputerze. Zadania związane z częścią ustną TOEFL oceniane są przez egzaminatora znajdującego się w innej lokalizacji, a nie przez kogoś w Twoim centrum egzaminacyjnym. Test ustny na iBT trwa 17 minut, natomiast Essentials -13 minut. Jest to najkrótsza część TOEFL. Egzamin TOEFL PBT nie zawierał części ustnej.

Struktura testu

Egzamin ustny TOEFL składa się z sześciu zadań, z których dwa są „niezależne”, a cztery „zintegrowane”. Należy wykonywać zadania podczas egzaminu ustnego TOEFL w kolejności i nie można wracać do poprzednich pytań. Ta część rozpoczyna się od "independent speaking".

Zadanie 1. Wybór – Zaproponowane zostaną Ci dwie opcje i zostaniesz poproszony o wybranie jednej z nich oraz wyjaśnienie swojego wyboru. Masz 15 sekund na przygotowanie i 45 sekund na nagranie odpowiedzi. Zintegrowane zadania na egzaminie ustnym TOEFL wymagają, abyś przeczytał i/lub wysłuchał fragmentu, a następnie odpowiedział na pytanie związane z tym, co przeczytałeś i usłyszałeś.

Zadania 2. Pierwsze zadanie sekcji "integrated speaking" wymaga przeczytania krótkiego tekstu (maksymalnie 100 słów) i wysłuchania krótkiego nagrania dotyczącego tego samego tematu (maksymalnie 80 sekund), a następnie nagrania odpowiedzi na pytanie. W tym zadaniu masz 30 sekund na przygotowanie po wysłuchaniu nagrania, a następnie 60 sekund na nagranie swojej odpowiedzi.

Task 3: Drugie zadanie części "integrated speaking" wymaga przeczytania krótkiego fragmentu tekstu akademickiego i wysłuchania krótkiego wykładu na ten sam temat. Następnie proszony będziesz o wypowiedź w sprawie, o której czytałeś i słuchałeś. Masz 30 sekund na przygotowanie i 60 sekund na nagranie odpowiedzi**.**

Task 4: Ostatnie zadanie części ustnej TOEFL iBT wymaga wysłuchania krótkiego wykładu akademickiego, a następnie nagrania podsumowania tego, co usłyszałeś. W tym zadaniu będziesz mieć 20 sekund na przygotowanie i 60 sekund na nagranie odpowiedzi.

Egzamin ustny TOEFL Essentials składa się z 3 typów zadań i z 19 nagrań. W przypadku pierwszych 6 nagrań przeczytasz jedną stronę okna dialogowego. Usłyszysz nagranie, a następnie zobaczysz oczekiwaną odpowiedź na ekranie. Należy przeczytać tę odpowiedź na głos. Drugi rodzaj zadania to słuchanie i powtarzanie. Usłyszysz 8 zdań na głos i musisz je powtórzyć. Ostatnim zadaniem mówienia jest symulowany wywiad. Obejrzysz film z 5 pytaniami na swój temat i będziesz mieć czas na odpowiedź na każde z nich.

Po wykonaniu zadań z sekcji "Speaking" TOEFL Essentials nagrasz osobiste video w odpowiedzi na dwa pytania. To nagranie nie jest punktowane, ale będzie dostępne dla uniwersytetów w ramach pakietu aplikacyjnego. Na każde pytanie będziesz miał 30 sekund na przygotowanie i 2 minuty na nagranie.

Punktacja

W trakcie trwania egzaminu ustnego TOEFL można robić notatki, które można wykorzystać podczas swojej wypowiedzi. Każde z zadań części ustnej TOEFL iBT jest oceniane w skali od 0 do 4, przy czym 4 to najwyższa ocena. Twój łączny wynik ze wszystkich zadań z egzaminu ustnego jest następnie przeliczany na wynik łączny mieszczący się w zakresie od 0 do 30. Wynik 25 lub wyższy jest uznawany za dobry rezultat z egzaminu ustnego TOEFL iBT. Część dotycząca umiejętności mówienia na egazminie TOEFL Essentials jest oceniana od 0 do 12. Wynik 9 lub wyższy jest uważany za dobry.

Kolejną i ostatnią częścią egzaminu TOEFL iBT jest pisanie.